ANAYASA MAHKEMESİNİN UÇK KARARI

Resmi Gazete'nin 2 Mart 2018 tarihli sayısında yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 18.01.2018 tarih, 2017/136 esas ve 2018/7 sayılı kararı ile; 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunun aşağıda yazılı olan 5. Maddesinin 2. Fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğu ile; iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine oy birliği ile hükmedilmiştir.

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180302-13.pdf)

İptal edilen kanun maddesi metni

“İlk derece hukuk kurulları kulüp lisansı ile ilgili kararlar almaya veya bu Kanun, TFF Statüsü, TFF’nin diğer talimat ve düzenlemeleri ile diğer yetkili TFF kurul ve organları tarafından alınacak kararlara ilişkin olarak çıkacak ihtilaflarda karar vermeye münhasıran yetkilidir.”

Kararın gerekçesi özetle; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanununu ile TFF’ye verilen yargılama yetkisinin sınırlarının çok geniş ve belirsiz olması ve ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile 02 Mart 2019 tarihine kadar geçiş süreci öngörülmüş olup; yeni yapılacak düzenleme yürürlüğe girene kadar mevcut sistem uygulanmaya devam edecektir.

TFF yaptığı açıklama ile bu kararın sadece parasal alacaklara ilişkin olan sözleşmeden doğan davalar bakımından adli yargı yolunun açılmış olduğunu ancak futbolun yönetimine ve disipline ilişkin kararlara karşı nihai karar merciinin halen TFF Tahkim Kurulu olduğunu beyan etmiştir.

(http://www.tff.org/default.aspx?pageID=285&ftxtID=28801)

Süreç derneğimiz tarafından yakından takip edilmekte olup konu hakkındaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
GableMonroeClift
X

X