Maç Temsilcisi Başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Derneğimize ayırmış olduğu temsilci kontenjanında değerlendirilmek üzere 'Maç Temsilcileri' seçilecektir. Temsilci başvurularımız açılmıştır.

Temsilcilik yapabilmek için gerekli koşullar:

A. Yaş : ÜKT ve KT için 35 – 60, FGAT için 35 – 55 yaş aralığında bulunmak, (Yaş hesaplanmasında; 1 Temmuz itibariyle; ÜKT ve KT’ler için 36 yaşından gün almış olmak, 61 yaşından gün almamış olmak, FGAT için 36 yaşından gün almış olmak, 56 yaşından gün almamış olmak gerekir. Doğum tarihinde; yıl, ay, gün esas alınır. Nüfus kayıtlarında ay yazılı olmayanlar o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı olup da günü yazılı olmayanlar ise doğdukları ayın birinci günü doğmuş sayılırlar) Klasman Temsilci kadrosuna ilk defa girecek temsilcilerin, 1 Temmuz itibariyle 35 yaşını doldurmuş olmak ve 51 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Sezon içerisinde yaş sınırını aşanlar, sezon sonuna kadar kadroda kalırlar.

B. Kurs ve Sınav Başarısı: TK tarafından düzenlenecek kurs ve sınavlarda başarılı olmak,

C. Eğitim: Yüksek Okul mezunu olmak,

Ç. Bilgisayar Kullanımı: Internet üzerinden iletişim yapabilecek ve gerekli uygulamaları kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak,

D. Sportif Engeller: Aktif olarak; futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri veya profesyonel yöneticilik, teknik adamlık, futbolculuk, futbol hakemliği, futbol gözlemciliği, futbolcu temsilciliği veya görsel - işitsel ve yazılı (internet dahil) medyada futbol yorumculuğu yapmak ve burada belirtilmemiş olmakla birlikte, TFF Yönetim Kurulu tarafından sportif engel teşkil ettiği belirlenen kişiler. TFF bünyesinde profesyonel olarak çalışanların temsilcilik yapabilmelerine TFF Yönetim Kurulu karar verir.

E. Cezai Durum: Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 3 ay, toplam 6 ay ve daha fazla ceza almamış (Ancak TFF tarafından cezası affedilenler bu kapsama girmez.) ve/veya yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

F. Temsilciliğe İlk Başvuru’da İbraz Edilmesi Gereken Belgeler:
1. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı,
2. Noter onaylı öğrenim belgesi sureti,
3. Noter, muhtar veya kurum onaylı nüfus cüzdanı sureti.
4. İmzalı taahhütname (TFF / TK Taahhüt Formu)

Adayların, başvuru yaparken 1. ve 3. maddelerde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Başvurunun kabulü halinde, 2. maddenin noterden onayı ve 4. maddedeki formların imzalı asıllarının ibrazı gerekmektedir. TPFD üyelerine temsilci seçimlerinde öncelik tanınacaktır.

Başvuru ve detaylı bilgi için; info@pfd.org.tr

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu
GableMonroeClift
X

X