SPORDA HAK İHLALLERİ ÇALIŞTAYINA KATILDIK

Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK), başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere spor federasyonları hakkında yapılan başvurularda artış gözlenmesi üzerine, konunun taraflarını dinlemek, KDK tarafından verilecek kararlara esas teşkil etmek, mevcut spor teşkilatlanması ve yargılamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla "Sporda Hak İhlalleri ve Denetim Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yanı sıra Spor Genel Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bazı federasyon başkanları, teşkilat çalışanları ve spor camiasından isimler katıldı. TPFD adına Başkanımız Hakan Ünsal ve TPFD Hukuk Müşaviri Göktürk Aslan da çalıştayda hazır bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler başkanlığında "Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Ulusal Spor Yapılanması" başlıklı ilk oturum yapıldı.

Çalıştay, "Türkiye'de Spor Tahkimi" ve "Karşılaştırmalı Hukukta Spor Tahkimi ve İnsan Hakları Sorunları" adlı iki oturumla sona erdi.

GableMonroeClift
X

X