|

YÖNETİM KURULU

SAFFET AKYÜZ - BAŞKAN

EMRAH EREN - 2. BAŞKAN

YASIN SÜLÜN - SAYMAN

ALTAN AKSOY - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ERHAN KÜÇÜK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

CAN CUMHUR BOZACI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ERKAN YETİŞMİŞ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

FARUK ATALAY -
GENEL SEKRETER

MEHMET GÖKTÜRK ASLAN - HUKUK MÜŞAVİRİ & FIFPro VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
furjiva
X

X