|

ALACAKLARDAN FERAGAT ETMEK ZORUNLU MU?

Dünya genelinde yaşanmakta olan COVID-19 salgınına ilişkin olarak yayınlanan 03.04.2020 tarihli FIFA genelgesinin ülkemizde futbolcu sözleşmeleri bakımından yanlış değerlendirmelere konu olduğunu ve bu durumun futbolcuların sözleşmelerinden kaynaklanan hakları bakımından orantısız uygulamalara yol açtığını dikkatle takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; söz konusu FIFA genelgesinde yaşanan olağanüstü durum nedeniyle belirli şartlar dâhilinde futbolcuların kulüpleri ile anlaşması tavsiye edilmekte olup, futbolcuların alacaklarından feragat etmesinin zorunlu olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandığı üzere 2019/2020 futbol sezonunun yaz aylarında tamamlanabilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir. Ülkemiz futbolunda yaşanan maddi zararlar salgının ülkemizdeki seyrine ve liglerin yeniden başlama süresine göre değişiklik gösterebilecektir. Bu nedenle sözleşmelerinden indirim yapılması bakımından kulüpleri ile anlaşmak isteyen meslektaşlarımız hiçbir yüzdesel oran veya miktar ile bağlı kalmak zorunda değildir.

TPFD olarak FIFA, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamalarını dikkatle takip ettiğimizi ve üyelerimizin bilgi ve destek talepleri için 05331388057 numaralı telefondan derneğimize ulaşabileceğini hatırlatmak isteriz.
furjiva
X

X