|

FUTBOLCULARIN ALACAKLARINI TAHSİL EDEBİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Değerli üyelerimizin dikkatine:

Geçtiğimiz hafta duyurusunu yapmış olduğumuz FIFA tazmin fonuna ilişkin açıklamaya ilişkin şartları aşağıda bilgilerinize sunarız.

Bu sene yürürlüğe giren FIFA tazmin fonu, kesinleşmiş yargı kararı sonrası borçlu kulübün iflas etmiş olması, faaliyetlerini sonlandırmış olması ve alacakların tahsil edilmesinin fiilen mümkün olmaması hallerini kapsamaktadır.

Başvuruların yapılmasına müteakip FIFA ve FIFPRO’dan 2'şer delege ile oluşturulacak kurul tüm başvuruları inceledikten sonra değerlendirmesini açıklayacaktır.

Başvurunun incelenmesine ilişkin usul ve şartlar ile sürelere ilişkin somut bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca başvurunun kabulü halinde bu durum tüm alacak miktarının tazmin edileceği anlamına gelmediğini önemle belirtmek isteriz.

Başvuru Şartları:
- 2015 yılı ve sonrasında kesinleşmiş mahkeme kararı.
- 2015 yılı ve sonrasında kesinleşmiş Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve/veya Tahkim Kurulu Kararı.
- İlgili döneme ait sözleşmeler.
- Eğer mevcut ise ihtarnameler ve yazışmalar.
- Eğer mevcut ise Lisans Kurulu’na yapılmış olan başvurular.
- Eğer mevcut ise Kulübün iflas etmiş olduğu veya faaliyetlerini sonlandırdığına ilişkin her türlü bilgi ve belge.
- Davalı kulübün mevcut durumunu izah eden özet bilgi notu.

Yukarıda belirtilen evraklardan mevcut olanlarının PDF formatında tarandıktan sonra aslan@pfd.org.tr adresine e-posta iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca +90 532 712 25 25 numaralı telefondan derneğimizin hukuk müşaviri Av. Mehmet Göktürk Aslan’dan bilgi alabilirsiniz.
furjiva
X

X